Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, District Groningen

Om het bestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) zo dicht mogelijk bij

de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.

Het district Groningen is weer onderverdeeld in 22 vogelverenigingen.

Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de vogelverenigingen wordt gekozen.

De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de

voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende

rol naar de vogelverenigingen.

In district Groningen wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.

De organisatie daarvan is meestal in handen van een vogelvereniging, maar geschiedt in

nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Als u in Nederland woont kunt u het beste lid worden van een van de vele plaatselijke

afdelingen van de NBvV. U ontvangt dan maandelijks het tijdschrift 'Onze Vogels', u krijgt

uw eigen kweeknummer en u kunt ringen voor uw vogels bestellen.

Bij zo'n plaatselijke vereniging kunt u gemakkelijk in contact komen met andere

vogelliefhebbers en deelnemen aan de activiteiten. Op deze website kunt u

vogelverenigingen bij u in de buurt zoeken.

Hier vindt u waar een vereniging is gevestigd en het telefoonnummer van de secretaris.

De secretaris verstrekt u graag alle informatie.

District Groningen NBVV